Anodes

De staat van aantasting van anodes dient zorgvuldig in de gaten gehouden te worden. Wij adviseren om ze ieder jaar te vervangen. De vervangende anode dient van een materiaal te zijn dat geschikt is om het onderdeel in kwestie te beschermen.
De anode moet met metaal in contact staan : het gebied rondom de anode of de anode zelf nooit schilderen. Tijdens het aanbrengen van de antifouling dient corrosie-aanslag met een staalborstel verwijderd te worden. Wanneer de anode niet oplost (en daardoor zijn werk niet doet) is het van essentieel belang de oorzaak daarvan te achterhalen.

Keuze anode-materiaal met oog op vaargebied en ligplaats
Als het schip uitsluitend op zoet water wordt gebruikt, kunnen het beste magnesium anoden worden toegepast. Als het schip hoofdzakelijk op zout water vaart en af en toe op brak water, dan kan zink worden toegepast. Wanneer het schip een gevarieerd vaargebied/ligplaats heeft, kunnen beter aluminium anoden worden toegepast. Dit is vanuit milieuoverwegingen ook aan te raden. Aluminium (mits het juiste anode-materiaal wordt gebruikt) is geschikt voor zowel zoet, zout, als brak water.

  • Zout water : zink anode.
  • Zoet water : magnesium anode.
  • Brak/zoet water : aluminium anode.

Levensduur en plaatsing van de anoden
De bescherming moet minstens voldoende zijn voor de periode tussen de hellingbeurten. Het anodeverbruik is afhankelijk van vele factoren: de anode-legering, het vaargebied, het te beschermen oppervlak, mogelijke verfbeschadigingen, soort en materiaal van de schroef, enz. De vuistregel is dat anoden vervangen moeten worden als 70 tot 80% geconsumeerd is.

Vergeet niet om ook uw roer te beschermen met anoden!