Anodes

De staat van aantasting van anodes dient zorgvuldig in de gaten gehouden te worden. Wij adviseren om ze ieder jaar te vervangen. Ze dienen in ieder geval vervangen te worden indien ze voor driekwart zijn opgelost. De vervangende anode dient van een materiaal te zijn dat geschikt is om het onderdeel in kwestie te beschermen.
De anode moet met metaal in contact staan : het gebied rondom de anode of de anode zelf nooit schilderen. Tijdens het aanbrengen van de antifouling dient corrosie-aanslag met een staalborstel verwijderd te worden. Wanneer de anode niet oplost (en daardoor zijn werk niet doet) is het van essentieel belang de oorzaak daarvan te achterhalen.

De keuze van het materiaal van de anode is erg belangrijk en hangt af van het zoutgehalte van het water :
  • Zout water : zink anode.
  • Zoet water : magnesium anode.
  • Brak/zoet water : aluminium anode.