Retourneren

Als u een artikel bij ons heeft aangeschaft is er sprake van verkoop op afstand. Als het artikel u tegen valt, niet past of verkeerd is besteld kunt u het artikel volgens de Europese regelgeving binnen 14 dagen naar ons terugsturen via een retouraanvraag.

Uitgesloten voor retour zijn boeken en waterkaarten, schroefassen, maatwerk, software en digitale waterkaarten.

Retouraanvraag 

Als u een account heeft kunt u de retouraanvraag via uw account doen.

 • Ga naar uw account, deze kunt u bovenaan de website vinden.
 • Kies voor bestellingen.
 • Open de bestelling en kies voor "verzoek tot vervanging of een terugbetaling".
 • Selecteer het artikel en geef de reden aan, in de opmerking box kunt u desgewenst de reden toelichten.
 • Vervolgens klikt u op "Retour aanvraag"

Indien u geen account heeft kunt u gebruik maken van het retour formulier die u via de website kunt downloaden. 

Retour sturen kan uitsluitend na onze goedkeuring

 1. De koper geniet een afkoelingsperiode van 14 dagen en mag zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden en gebruik maken van het retourrecht. Voor computerprogrammatuur, software geldt dat gebruik van het retourrecht alleen mogelijk is als de verzegeling niet verbroken is. Maatwerk valt buiten het retourrecht omdat dit product speciaal voor de klant gemaakt is
 2. Waterkaarten, boeken en almanakken worden niet teruggenomen.
 3. Schroefassen worden door ons niet verzonden en teruggenomen, De reden is dat schroefassen uitgeballanceerd zijn en wij niet kunnen controleren dat deze in onballans is geraakt.
 4. Retourzendingen worden uitsluitend in behandeling genomen als u een retournummer van ons heeft ontvangen, het retour formulier kunt u downloaden op de website.
 5. In het geval dat de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 15.4, zal Van Rij Watersport binnen twee weken zorg dragen voor creditering van de aankoopsom inclusief de verzendkosten maar exclusief de Rembourskosten mits u de gehele bestelling retourneert. Indien u een deel van uw bestelling retourneert worden de verzendkosten niet vergoed . De door de koper gemaakte verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant .
 6. Het terugzenden van de geleverde artikelen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 7. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij Van Rij Watersport de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terug ontvangt.
 8. Van Rij Watersport zal de producten direct of uiterlijk binnen 1 week na ontvangst inspecteren. Indien de producten beschadigd zijn, zal Van Rij Watersport de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag te weten 1. de herstelkosten en 2. de waarde van het product.


Retourzendingen kunt u na goedkeuring opsturen naar:

Van Rij Watersport

Jagersmeer 7

3068 KD Rotterdam